top of page
  • תמונת הסופר/תעו״ד אורי שבתאי

טיפים שונים בנושאי נדל״ן

אילו בדיקות יש לבצע לפני רכישת דירה?


רכישת דירה מהווה את אחת הרכישות הגדולות והמשמעותיות בחייו של אדם. על כן, יש לבצע מס' בדיקות מקדמיות ומקיפות אודות הנכס:

1. בדיקות תכנוניות- בדיקת התב"ע (תוכנית בניין עיר), היתרי בנייה וכו'. 2. בדיקות משפטיות- המצב הרישומי של הנכס בהתאם לנסח הטאבו, תשריט ותקנון הבית המשותף וכו'. 3. עריכת חוזה רכישה בהתאם להסכמות בין הצדדים וחשוב מכך בהתאם לקבוע בחוק. כאשר מדובר בעסקה כל כך משמעותית בחייכם יש חובה (!) בליווי העסקה, עוד בראשיתה, על ידי עורך דין.


דיווח למיסוי בעת רכישת או מכירת דירה

חשוב ואף רצוי להיוועץ בעורך דין טרם ביצוע פעולה בנכס. ביום 12.08.19, ניתן פס"ד גיא דוד שקבע שאין לראות בנכס כדירת מגורים ולא ינתן פטור ממס שבח לדירת מגורים וזאת בהמשך לכך שבהיתר הבנייה מדובר בחדר כביסה. מצד שני ביום 19.11.19, ניתן פס"ד תקדימי בוועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (פס"ד שטיין"). בפס"ד שטיין נקבע כי ינתן פטור ממס שבח בעסקת מכר דירת מגורים שיעודה במקור ועל פי היתר בנייה היה "גראש, מחסן וחדרי הסקה" ולא למגורים. בדיקת הנכס בפן התיכנוני והן בפן המיסויי חשובה מאוד ויכולה להביא לחיסכון כספי בלתי מבוטל ולניהול כלכלי נכון.


שוכרים מהגיהנום


ניהול נכון של הסכם שכירות, לרבות בטוחות מתאימות, יכול להביא לביטחון עבור בעל הנכס ובכל זאת לא יבטיח בצורה מלאה את אי המפגש עם "השוכרים מהגיהנום".

הליך פינוי מושכר הנו הליך ייחודי אשר בא לטפל בעניין פינוי המושכר בלבד ואינו דן בפיצוי הכספי הנובע מהתנהלות "השוכרים מהגיהנום"(הליך כספי הנו הליך נפרד). מדובר בהליך קצר, המתנהל בסדר דין מקוצר, שיכול להגיע לסיומו בתוך 90 ימים מיום הגשת התביעה לפינוי המושכר. כמו כן, במקרה של "שוכרים מהגיהנום" אין טעם לפנות למשטרה אשר אינה מתערבת בסיכסוכים אזרחיים.

נתקלתם "בדיירים מהגיהנום" ו/או רוצים להקטין את הסיכון בהתקלות מול דיירים שכאלה (באמצעות עריכת הסכם שכירות מתאים), צרו איתנו קשר.

Comments


bottom of page