top of page
  • תמונת הסופר/תעו״ד אורי שבתאי

רישוי עסקים - עמידה בדיני התכנון והבניה

אחד התנאים לקבלת רישיון עסק הוא עמידה בדיני התכנון והבניה.

ישנם עסקים רבים אשר טעונים רישיון עסק אשר לא קיבלו רישיון בשל אי עמידה בדינים אלו.

התאמת העסק לדיני התכנון והבניה כרוכה הן בהתאמתו לתב"ע והן בהתאמתו להיתר הבניה לאותו נכס ספציפי בו ממוקם העסק. כאשר העסק אינו תואם את היתר הבניה שניתן למבנה יידרש היתר לשימוש חורג, אשר לא בהכרח יינתן, ואם יינתן, יהיה הדבר כרוך בעלויות לא מבוטלות לבעל העסק.

בעיה קשה נוספת בדרישה להתאמת העסקים לדיני התכנון והבניה הינה עסקים הממוקמים במבנים ישנים. לעיתים קרובות עסקים אלו מתנהלים שנים רבות על ידי אותו אדם, לבעליהם לא קיימות באמת אפשרויות תעסוקה אחרות, ואילו את התוכניות המקוריות של המבנה עצמו קשה מאד לאתר, אם בכלל קיימות כאלו.

במהלך השנים נעשו מספר ניסיונות להקל על דרישה מוחלטת זו. כך למשל התפרסמה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה בדבר "זוטי דברים" המאפשרת במקרים מסוימים מתן רישיון לעסק גם אם אינו עומד בדיני התכנון והבניה וכן התפרסמו נהלי היועץ המשפטי של עיריית חיפה אשר אומצו על ידי בית המשפט ומקלות גם הן על הליך הוצאת רישיון העסק במקרים אלו.

הבעיות הנובעות מקשר זה בין שני החוקים רחוקות מפתרון.

בשנת 2003 נקבע בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה כי ניתן לאשר עסק למרות עבירות בנייה מסוג של " זוטי דברים" וכן ניתן לאשר עסק אשר נמצא במבנה שכולו או חלקו ללא היתר בנייה וזאת בהתקיימות 2 תנאים:

1. הסכמת התובע שאין ולא יהיה הליך אכיפה.

2. אישור מהנדס על בטיחות המבנה.

יודגש כי בפועל מס' קטן של רשויות מיישמות את ההחלטה.

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968(להלן : "חוק רישוי עסקים") ו- חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965(להלן: "חוק התכנון והבניה"), עברו שינויים בשנים האחרונות לטובת הקלה על בעלי העסקים, אך עדין ישנה בעיה ביישום ההקלות.

מס הקלות שבוצעו בחוקי רישוי עסקים ובחוק התכנון והבניה:

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים: תיקון שמאפשר לראשונה לתת רישיון עסק למרות שהמבנה אינו עומד בדיני התכנון והבנייה.

התיקון חידש ואיפשר לקבל בקשה לרישיון ולהיתר מזורז לניהול עסק במנה שלא נמצא לגביו היתר בנייה וניתן במקום תצהיר שנעשה חיפוש אחרי היתר הבנייה ב"בשקידה יתרה".

תיקון 101  לחוק התכנון והבנייה מאשר ביצוע עבודות בלא שנידרש היתר בנייה, לדוג': פרגוד חורף (קירוי עונתי), הקמת ביתן שומר, הקמת פרגולה, מצללה, הקמת מתקני מיזוג או טיהור אוויר על הקיר ועוד.

תיקון 110 לחוק התכנון והבנייה ביטל את הצורך בהוצאת היתר לשימוש חורג מהיתר והחלפתו בהליך שנקרא "שינוי שימוש לצרכי עסק"- מדובר בבקשה חדשה שאינה מצריכה פרסום התנגדויות, ללא אגרות, ללא מתנגדים, אין השבחה, אין אגרות בנייה ועוד.

למרות זאת ועד כתיבת שורות אלה, עדיין לא פורסמו תקנות ברשויות המקומיות בעניין תיקון 110 והן לא פועלות על פי השינוי בחוק.

בעניין זה התנהל הליך שהגיע עד לבית המשפט העליון ב-בר"ם 2283/18- "הלכת יד חרוצים"- שם נקבע כי שימוש חורג מהיתר אינו מהווה השבחה ואין לחייב בהיטל השבחה וכל זאת כל עוד התב"ע החלה על הנכס מתירה את השימוש המבוקש.

חשוב לדעת כי אי עמידה בחוק רישוי עסקים וחוק התכנון והבניה תביא להגשת כתב אישום פלילי ולכן יש לבצע בדיקות מקדמיות רחבות כגון : חוות דעת תיכנונית לגבי הנכס והתאמתו לצורך המבוקש, בדיקת גודל הנכס בו יוקם העסק, בירור לגבי דרישות משטרה, כבאות , נגישות ועוד וכל זאת מלבד הבדיקות התכנונית כאמור.

אומנם לא כל עסק נדרש ברישיון (רשימת העסקים הנדרשים ברישיון מפורטת בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג- 2013), אך למרות שמדובר ברשימה סגורה ישנם מקרים בהם לא ברור האם הוראה מסויימת תחול על העסק אותו אתם מייעדים להקים.

הליך הנפקת רישיון עסק הנו הליך סבוך המצריך יוועצות עם אנשי מקצוע מתאימים כגון: עורך דין, אדריכל, מהנדס, יועצי נגישות ועוד העוסקים בתחום ותפקידם הנו מכריע בהכרת החוק ויישומו אל מול הרשויות לטובת בעל העסק.

פותחים עסק, יש לכם עסק קיים, הגישו כנגדכם כתב אישום פלילי על הפעלת עסק ללא רישיון, אורי שבתאי, משרד עורכי דין הנו משרד הפועל בכל הקשור לענייני רישוי עסקים ותכנון ובנייה, משרד אשר  לו כל האמצעים המתאימים להשגת רישיון עסק, ייצוג בבתי משפט ופועל בשיתוף פעולה עם מלוא אנשי המקצוע המתאימים והנדרשים לצורך הקמת עסק וקבלת רישיון בישראל, בדרך המהירה, הנכונה והחסכונית ביותר עבורכם.
**אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי, מומלץ להיוועץ בעו"ד טרם ביצוע פעולה הכרוכה בהתערבות משפטית**

Comments


bottom of page