top of page
  • תמונת הסופר/תעו״ד אורי שבתאי

מהו ייפוי כוח מתמשך?

מדובר במסמך משפטי המאפשר ‏לכל אדם בגיר להסמיך אדם אחד או יותר כמיופה כוחו אשר יטפל בעתיד בענייניו הרפואיים, האישיים והרכושיים,כולם או מקצתם, וזאת כשחלילה לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו. משמעות הדבר היא שבעת חתימה על ייפוי הכוח המתמשך, יבחר הממנה את מיופה כוחו אשר יפעל/ו בשם הממנה בהתאם להנחיות שניתנו ונקבעו על ידו.

את ייפוי הכוח המתמשך יכול לערוך רק עו"ד שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי. לממנה האפשרות לפרט את הוראותיו בייפוי הכוח המתמשך עד לפרט הקטן ביותר החל מאופן מענה לצרכיו האישיים, החברתיים, הכלכליים ועד לצרכיו הבריאותיים.

מטרתו של ייפוי הכוח המתמשך הנה שמירה על רצון הממנה בהתאם להעדפותיו ורצונותיו האישיים והיחודיים. ייפוי הכוח המתמשך יחסוך לממנה ולמשפחתו זמן יקר בהליכים משפטיים (כגון: מינוי אפוטרופוס),אגרות ובכלל ניהול חייו של הממנה מול גופים שונים כגון: בנקים,מוסדות רפואיים,בתי אבות וכדומה. ביצוע הפעולות הנ"ל יעשו ביתר קלות וכל זאת בהתאם לרצון הממנה.

ייפוי הכוח המתמשך מבוסס בעיקרו על בחירה אישית ועל תפיסת חיי משפחה כמודל נורמטיבי של קרבה ואמון, בו בכל משפחה ישנו בן משפחה ‘מטפל’, אשר נרתם לסייע בעת הצורך.

הממנה, יכול לקבוע באילו עניינים הוא מבקש לקבל את עזרתו של מיופה הכוח שהוא עצמו ימנה, ומה יהיו סמכויותיו. הוא חייב להיות תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים, המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. הממנה בוחר למעשה בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע שמהימן עליו לשמש כמיופה כוח.


מיופה הכוח חייב להיות אדם “יחיד” (כלומר, מי שאינו תאגיד) מעל גיל 18, בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה, כאשר זה האחרון לא יוכל לעשות כן בכוחות עצמו. בשל כך, אדם שמונה לו אפוטרופוס או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו לא יכול להתמנות כמיופה כוח.


בענייני רכוש, לא ניתן למנות כמיופה כוח אדם שהוכרז על ידי בית משפט כפושט רגל, אלא אם כן ניתן לו הפטר לאחר הכרזתו, או אם הוא נקבע ע”י בנק ישראל כלקוח  מוגבל חמור.

מומלץ לבחור במיופה כוח במי שיש בינו לבין הממנה תקשורת טובה, במי שניתן לסמוך עליו שידאג לטובתו של הממנה, שמכיר את רצונותיו ובחירותיו של הממנה. לפיכך נקבע בחוק, כי מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום, ובכלל זה – עורך דין, רואה חשבון, עובד סוציאלי וכד’ לא יוכלו להתמנות כמיופיי כוח אלא אם מדובר בקרובי משפחה של הממנה.


ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, כגון: עורך דין או רואה חשבון במקרה של ריבוי נכסים וכד’. חשוב לדעת כי, עורך הדין שערך את ייפוי הכוח עבור הממנה אינו יכול להתמנות כמיופה כוח מחשש של ניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת.


על מיופה הכוח ליתן את הסכמתו להתמנות כמיופה כוח, ולשם כך עליו להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני עורך דין, לאחר שניתן לו הסבר על סמכויותיו.

יפויי כוח מתמשך יכול לכלול עניינים רכושיים ו/או עניינים אישיים, שיכולים לכלול גם עניינים רפואיים, הכל בהתאם לבחירתו של הממנה ורצונו. תפקיד עורך הדין במקרה זה הוא לתפור את החליפה המתאימה ביותר לממנה.


יפויי כוח מתמשך לעניינים רכושיים – משמעותו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסים, לכספים ולהתחייבויות של הממנה, לרבות ניהול חשבונות בנק, מיצוי זכויותיו של הממנה וכו’.

בניגוד ליפויי כוח רגיל שפוקע כאשר כשרותו של האדם נפגמת, יפויי הכוח המתמשך נכנס לתוקף דווקא בזמן שכשרותו של האדם פוקעת, כך בדיוק ברגע הנכון, ניצב האדם הנכון, לבצע את המשימות הנכונות.


יפויי כוח מתמשך לעניינים אישיים – משמעותו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל העניינים, לרבות העניינים הרפואיים ולמעט עניינים רכושיים, כגון: סיפוק צרכי הממנה, שמירה על אורח חייו מבחינה תרבותית ודתית, שיתופו של הממנה בחיי קהילה, טיפול בענייני בריאותו של הממנה וכו’, הכל, כאמור, בהתאם לרצונותיו האישיים של הממנה ובחירותיו.


יפויי כוח מתמשך לעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין וכן בפני בעל מקצוע טיפולי – אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי. בין שאר העניינים, יכול הממנה להחליט כי מיופה הכוח ידאג לו לקבלת טיפול או אשפוז פסיכיאטרי, אלא שאז יש לקבל הסבר מפסיכיאטר ולחתום בפניו.

ניתן גם למנות מיופה כוח לכלל העניינים באותו תחום או לחלקם בלבד, כמו גם למנות מספר מיופיי כוח, באופן שמיופה כוח אחד יהיה ממונה על עניין מסוים והאחר יהיה ממונה על עניין אחר. היתרון במינוי מספר מיופיי כוח הוא, שאם יבצר מאחד מהם לשמש כמיופה כוח, ימשיכו מיופיי הכוח האחרים לפעול. ניתן גם למנות מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו.


לייעוץ בענייני ייפוי כוח מתמשך/ צוואות /ירושות, אורי שבתאי משרד עורכי דין.

**אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי, מומלץ להיוועץ בעו"ד טרם ביצוע פעולה הכרוכה בהתערבות משפטית**

Comments


bottom of page