top of page
  • תמונת הסופר/תעו״ד אורי שבתאי

מהם התנאים לרישוי עסק?


אחד התנאים לקבלת רישיון עסק הנו, עמידה בתנאי התכנון והבנייה, בהתאמתו לתב"ע (תוכנית בניין עיר) ובהתאמתו להיתר הבנייה הקיים לאותו נכס ספיציפי בו אתם מייעדים להקים את עסקכם החדש. במידה והנכס אינו תואם את היתר הבנייה שניתן למבנה בו מצוי הנכס, יידרש להנפיק היתר לשימוש חורג/שינוי שימוש- הליכים שכרוכים בעלויות לא מבוטלות.

לא כל עסק נדרש בהנפקת רישיון ורשימת העסקים הנדרשים ברישיון מפורטת בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג- 2013.

למרות שמדובר ברשימה סגורה, ישנם מקרים בהם לא ברור האם הוראה מסויימת תחול על העסק אותו אתם מייעדים להקים. את הבקשה לרישיון עסק יגיש בעל העסק ו/או אדריכל מטעמו, למחלקת הרישוי ברשות המקומית בה מיועד להיפתח העסק.

רשות הרישוי היא זאת שתנפיק את רישיון העסק וזאת בהמשך להמלצות גורמי רישוי נוספים ואישורם כגון: מחלקת הנדסה, כבאות והצלה, משטרה, משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, משרד העבודה והרווחה, מחלקת נגישות וכדומה. הליך הנפקת רישיון עסק הינו הליך סבוך שיש להתייעץ ולהעזר באנשי מקצוע מתאימים מלבד עורך דין כגון: אדריכלים, יועצי נגישות, יועצי בטיחות ועוד.

מעוניינים לפתוח עסק בצורה נכונה, מהירה ובאמצעות אנשיי המקצוע המתאימים? לייעוץ וליווי בהליכי רישוי עסקים, אורי שבתאי משרד עורכי דין.
コメント


bottom of page