top of page
  • תמונת הסופר/תעו״ד אורי שבתאי

תכנון ובנייה - התכניות החלות על הקרקע

היתר בנייה הנו אישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. הוועדה המקומית דנה בבקשתו של האדם לקבל היתר בנייה לאחר בחינת התוכניות החלות על הקרקע.

שלושת הסוגים העיקריים של התוכניות הנם:

1. תוכנית מתאר ארצית ( תמ"א)- תוכנית שחלה על כל שטח המדינה. הדוגמא המוכרת ביותר לתוכנית כזו היא תמ"א 38, העוסקת בעידוד לחיזוק מבנים מפני רעידות אשמה. תוכנית מתאר ארצית מאושרת על ידי ממשלת ישראל. 2.תוכנית מתאר מחוזית (תמ"מ)- בישראל קיימים 6 מחוזות: צפון,חיפה,מרכז,תל אביב, דרום וירושלים. תמ"מ היא תוכנית שחלה על שטחו של מחוז ומתארת ברמת הפשטה גבוהה יחסית כיצד ייראה המחוז: למשל היכן ואיפה יוקמו פארקים או היכן יהיו אזורי התעשייה ו/או המגורים באותו מחוז. התמ"מ מאושרת על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה. 3. תוכנית מתאר מקומית- תוכנית שחלה על שטחו של מרחב תכנון מקומי אחד.התמ"מ מתארת איפה יהיה אזור מגורים או אזור תעשייה ותוכנית המתאר המקומית קובעת ברמת הפשטה גבוהה יותר אילו מבנים יוקמו באוזרים אלו. ההבדל המרכזי בין התמ"מ לתוכנית מתאר מקומית נעוץ בכך, שכל אחת מהן רואה לנגד עיניה "שלם" אחר.

תוכנית מתאר מקומית מאושרת על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה כאשר במקרים מסויימים , הקבועים בסעיף 62א' לחוק התכנון והבנייה, עשויה תוכנית מתאר מקומית להתאשר על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

תחום התכנון והבנייה הינו תחום מורכב שמצריך בקיאות רבה וניסיון מעמיק.

Comentarios


bottom of page